Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 1/10/2019

เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดง นำทีมบุคลากร ประกอบด้วย นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมคณะผู้บริหาร ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองควาย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหางดง ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย ตลอดจนพี่น้องประชาชนตำบลหนองควาย ให้การต้อนรับนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวของหมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองควาย แวะไหว้พระ ณ วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น) พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนตำบลหนองควายที่มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมต.ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้คำแนะนำและชื่นชมการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเหมืองกุงที่สามารถสร้างเอกลักษณ์และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเอื้อต่อการเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตอ่ไป

ประมวลภาพ