Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

โครงการส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตำบลหนองควาย

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 11/9/2019

เทศบาลตำบลหนองควาย โดยการนำของนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ประจำปี 2562 โดยเมื่อวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อขึ้นทะเบียนผู้พิการรายใหม่ โดยได้รับการอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วยนายแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลหางดงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านต้นเกว๋น เพื่อตรวจประเมินดังกล่าว ทั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนเพื่อเข้าตรวจคัดกรอง จำนวนทั้งหมด 45 ราย เป็นผู้พิการรายใหม่จำนวน 13 ราย ส่งต่อยังโรงพยาบาลสันป่าตองและโรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อตรวจประเมินเพิ่มเติม จำนวน 13 ราย และตรวจแล้วไม่เข้าเกณฑ์ จำนวน 19 ราย
ทั้งนี้เทศบาลตำบลหนองควาย ได้ตั้งจุดลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อขึ้นทะเบียนผู้พิการรายใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการแบบ One Stop Service
เทศบาลตำบลหนองควายขอขอบคุณภาคีเครือข่าย จิตอาสาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

ประมวลภาพ