Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Ⓜ️ อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลม่อนปิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 11/9/2019

อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลม่อนปิ่น กิจกรรมการฝึกอบรมการผลิตไหลสรอเบอรี่และการผลิตสรอเบอรี่ในระบบการผลิตที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาทักษะอาชีพให้กับกลุ่มวิสหกิจชุมชนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสตรอเบอรี่แก่เกษตรกรให้ได่คุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค ณ ห้องประชุมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า บ้านป่า หมู่ที่ 11

ประมวลภาพ