Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ทม.แม่เหียะ จัดกิจกรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 10/9/2019

วันที่ 8 ก.ย. 62 ทม.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จัดโครงการมหัศจรรย์วันครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีครอบครัวใน ต.แม่เหียะ เข้าร่วมกว่า 150 ครอบครัว โดยจัดให้มีฐานกิจกรรม จำนวน 6 ฐาน เน้นการสานสัมพันธ์ในครอบครัว โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาการเด็กและกิจกรรมครอบครัว เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม สร้างความสนุกสนานให้กับครอบครัวผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก วันที่ 8 ก.ย. 62 ทม.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จัดโครงการมหัศจรรย์วันครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีครอบครัวใน ต.แม่เหียะ เข้าร่วมกว่า 150 ครอบครัว โดยจัดให้มีฐานกิจกรรม จำนวน 6 ฐาน เน้นการสานสัมพันธ์ในครอบครัว โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านพัฒนาการเด็กและกิจกรรมครอบครัว เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม สร้างความสนุกสนานให้กับครอบครัวผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก

ประมวลภาพ