Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

นายก อบต.ดอยหล่อ เปิดเวทีประชาคม โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 9/9/2019

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเวทีประชาคมเพื่อลงนามข้อตกลงเบื้องต้น งานจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ ส่วนที่ 2 ระยะที่ 1 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายฤทธี  พรหมวิจิตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 ให้ความรู้และจัดประชาคมเพื่อลงนามข้อตกลงเบื้องต้นงานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ ส่วนที่ 2 ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 

ประมวลภาพ