Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

Ⓜ️ อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการอบรมเด็กและเยาวชนใส่ใจวินัยจราจร

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 9/9/2019

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินโครงการอบรมเด็กและเยาวชนใส่ใจวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้เด็กและเยาวชนตำบลม่อนปิ่นได้ตระหนักถึงกฎหมาย ข้อบังคับทางกราขับขี่จราจร รวมถึงรู้จักสัญลักษณ์ เครื่องหมายจราจร ที่ผู้ใช้รถควรรู้ไว้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ประมวลภาพ