Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ประชุมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก​ ประจำปีงบประมาณ​ 2562

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 11/7/2019


เมื่อวันที่  11​ กรกฎาคม​ 2562​ ที่ห้องประชุมเทศบาล​ตำบลสันผักหวาน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม​ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสันผักหวาน​ จัดการประชุมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก​ ประจำปีงบประมาณ​ 2562​ โดยมีนายณรงค์​ ปะมาละ​ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน​ เป็นประธานที่ประชุม​ มีสมาชิกสภาเทศบาล​ ประธาน อสม.ตำบลสันผักหวาน​ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน​ เข้าร่วมประชุม​ หารือร่วมกันเพื่อวางแผนดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2562 การพ่นหมอกควัน​ การพ่นสารเคมี​ กำจัดยุงลาย​ และวิธีการที่ดี คือการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณที่อยู่อาศัย เก็บบ้านเรือนให้สะอาด​ ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของ อสม.แต่เพียงฝ่ายเดียว​ แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในครอบครัว หากพบน้ำขังที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้รีบกำจัด​ให้เร็วที่สุด​ ซึ่งปีนี้พื้นที่ตำบลสันผักหวานพบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วจำนวน​ 4​ ราย​ ถือว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีของทุกภาคส่วนในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก แต่ก็ควรไม่ประมาท ร่วมกันรณรงค์อย่างต่อเนื่องต่อไป

ประมวลภาพ