Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

กิจกรรมอบรมการทำปุ๋ยหมักใบไม้แบบไม่พลิกกลับกอง

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 11/7/2019

  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลสันผักหวาน ร่วมกับ สมาคมรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองเหนือ (สรน.) ได้ร่วมจัดกิจกรรมอบรมการทำปุ๋ยหมักใบไม้แบบไม่พลิกกลับกอง ตามโครงการอนุรักษ์ไม้ใหญ่ล้านนาและสร้างป่าไม้ให้เมืองเพื่อลดปัญหาหมอกควันและโดมความร้อนของเมืองเชียงใหม่ ณ สวนสุขภาพบ้านขวัญเวียง ม.3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก ทางเทศบาลตำบลสันผักหวาน ในการร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ประมวลภาพ