Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 9/7/2019

ด้วย เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ได้มาศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันมหาพนและศึกษาดูงานการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงระยะยาว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลสันมหาพนให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชื่นจิตต์ เทศบาลตำบลสันมหาพน

ประมวลภาพ