Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ทัศนศึกษาโบราณสถานเวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง เตรียมจัดทำแผนแม่บทชุมชนในการบริหารจัดการโบราณสถานวัดช้างน้ำ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 9/7/2019

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน มอบหมายให้นายอภิชาติ วงศ์นุ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน ร่วมกับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลสันผักหวาน และตัวแทนชุมชน ได้เข้าทัศนศึกษาโบราณสถานเวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เพื่อนำข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ มาเตรียมจัดทำแผนแม่บทชุมชนในการบริหารจัดการโบราณสถานวัดช้างน้ำ ร่วมกับสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562  

ประมวลภาพ