Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 11/6/2019

เด็กต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการที่ดี
----------------------------------------------------------------
เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียน ร่วมกับบริษัทเนสเล่ ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กวัย 2 - 4 ขวบ พื้นที่ตำบลสันผักหวาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวัดลัฏฐิวนาราม-ป่าตาล เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ประมวลภาพ