Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

อบต.แม่สา จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 10/6/2019

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดยนายสุรชัย คำแดง รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร จาก สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้ และมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.หมู่ 1-6 และข้าราชการ พนักงาน อบต.แม่สา

ประมวลภาพ