Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ประชาธิปไตยในโรงเรียน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 7/6/2019

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ โรงเรียนสองแคววิทยาคม จัดโครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปี 2562 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้จักสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ของตนเอง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 

ประมวลภาพ