Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

พิธีเปิด (Kick Off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 15/5/2019

เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายเกรียงไกร เกษร รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย ปฏิบัติภารกิจในการร่วมพิธีเปิด (โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ) และร่วมจัดทำบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ หมู่บ้านแพะขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแพร่ โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดง เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว พร้อมกันนี้ทางอำเภอหางดงได้มอบต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ในรัชกาลที่ 10 ให้แก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562 จำนวน 21 หมู่บ้าน โดยตำบลหนองควายประกอบด้วย บ้านไร่-กองขิง หมู่ที่ 3 และบ้านหนองควาย หมู่ที่ 5

ประมวลภาพ