Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

อบต.ดอยหล่อ ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 13/5/2019

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาฯ ร่วมกิจกรรม kick off โครงการจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ นายวิจัย  เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในพิธี โดยจิตอาสาอำเภอดอยหล่อได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ทำความสะอาดหมู่บ้านบริเวณริมฝั่งน้ำปิง วัด ถนนในหมู่บ้าน จัดขึ้น ณ ลานหน้าวัดวังขามป้อม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ประมวลภาพ