Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ ผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 13/5/2019

เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม  2562   งานสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลอมก๋อย ได้ทำการจ่ายเบี้ยสวัสดิการประจำเดือนพฤษภาคม ให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพไว้กับทางเทศบาลตำบลอมก๋อยตามโครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพล ณ อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอมก๋อย

ประมวลภาพ