Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

การประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลอมก๋อย

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 13/5/2019

เมื่อวันศุกร์ ที่10 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลอมก๋อยได้จัดการประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ตรงกับความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุด ณ อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอมก๋อย

ประมวลภาพ