Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

มอบกายอุปกรณ์พร้อมเครื่องยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียงตำบลดอยหล่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 8/5/2019

วันที่ 22 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ สโมสรทหารบก มทบ.33 ชมรมลูกจ้าง นายสิบ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ โรงพยาบาลดอยหล่อ และอสม.ตำบลดอยหล่อ มอบกายอุปกรณ์พร้อมเครื่องยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 7 บ้านวังขามป้อม หมู่ที่ 14 บ้านหลังม่อน และหมู่ที่ 25 บ้านเวียงทอง รวม 7 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 

ประมวลภาพ