Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 7/3/2019

ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 08.00น. งานสวัสดิการและสังคม สำนักปลัด  เทศบาลตำบลอมก๋อย ได้มีการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยมีกิจกรรมการทำจ้อ (ตุงช่อ) และโรงพยาบาลอมก๋อยยังได้จัดบริการสาธารณสุข เคลื่อนที่ การพอกโคลนรักษาอาการปวดให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลอมก๋อย

ประมวลภาพ