Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

อบต.เวียง จัด โครงการจัดการแข่งขันกีฬาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 6/3/2019

วันที่ 1 มีนาคม 2562 อบต.เวียง โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย นายนบพิงค์ พรหมวงศ์ รองนายก อบต.เวียง เป็นประธานเปิดโครงการ และการแข่งขันกีฬาของเด็กเล็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ณ สนามกีฬา อบต.เวียง

ประมวลภาพ