Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ทต.สุเทพ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัด"กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าเทศบาลตำบลสุเทพ (Kick Off) ประจำปี 2561"

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 13/3/2018

เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ กองบิน 41 สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ และประชาชนจิตอาสา จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าเทศบาลตำบลสุเทพ (Kick Off) ประจำปี 2561" โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และทีมวิทยากรจากสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ใช้ในการดับไฟป่าและวิธีการดับไฟป่าอย่างปลอดภัย และร่วมกันทำแนวกันไฟบริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันลมจอย เมื่อ 12 มีนาคม 2561

ประมวลภาพ