Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 13/3/2018

ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยเนื้อหาการอบรม เรื่อง - บทบาทหน้าที่ อสม การดูแลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และเทคนิคการจูงใจการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้ยาเสตติด และการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด - การเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อต่างๆ การป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสสัมพันธ์ การจัดการอนามัยแม่และเด็ก

ประมวลภาพ