Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ทต.สันทราย อ.ฝาง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น (สภาพลเมือง)

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 8/3/2018

เทศบาลตำบลสันทราย จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารท้องถิ่น (สภาพลเมือง) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนกลุ่มชุมชนทั้ง 17 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ศาลาธรรมโฆษณ์ วัดศรีบุญเรือง ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ประมวลภาพ