Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ทต.สันทราย อ.ฝาง จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 8/3/2018

เทศบาลตำบลสันทราย ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า กิจกรรมทำแนวกันไฟป่า มีนายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย เป็นประธานเปิดโครงการ  โดยมีผู้นำชุมชน  ชาวบ้าน  ร่วมกันทำแนวกันไฟป่า เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟป่า  จำกัดพื้นที่ที่เหมาะสม เป็นการลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยงูใน ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ประมวลภาพ