ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 54269
หัวข้อ :  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งโอนเงินรายได้เก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา (ชม0023.5/1017)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 20 ก.ย. 2564