ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 53827
หัวข้อ :  ถึง อำเภอหางดง ดอยเต่า ฝาง แม่ริม จอมทอง เมืองเชียงใหม่ เชียงดาว แม่แตง ไชยปราการ ดอยสะเก็ด พร้าว สันป่าตอง สารภี ดอยหล่อ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1ฯ (ชม0023.2/22952)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 29 ก.ค. 2564