ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 53821
หัวข้อ :  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่แจ่ม ดอยเต่า เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา)นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง โครงการส่งเสริมระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 (ชม0023.6/869)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 27 ก.ค. 2564