ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 53775
หัวข้อ :  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างประจำจังหวัดและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่างฯ(ชม0023.3/22260)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 21 ก.ค. 2564