ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 53495
หัวข้อ :  เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอแม่แจ่ม ดอยเต่า เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา) นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่องคู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามในการทำงาน(ชม0023.6/753)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 17 มิ.ย. 2564