ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 53463
หัวข้อ :  เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง ฝาง เเม่วาง สันป่าตอง เเละนายอำเภอหางดง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าบำเหน็จ บำนาญฯ (ชม0023.5/ว17704)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 15 มิ.ย. 2564