ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 53448
หัวข้อ :  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอ.เวียงแหง ดอยเต่า แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา) นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ฯ ผชม0023.6/17794)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 14 มิ.ย. 2564