ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 49627
หัวข้อ :  รายชื่ออปท.ที่ยังไม่ได้จัดส่งแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2563 ขอช่วยจัดส่งให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในวันที่ 3 เมษายน 2563
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 31 มี.ค. 2563