ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 49220
หัวข้อ :  ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม. และ ทม. ทุกแห่ง เรื่อง จัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินรายได้ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ฯ (ชม 0023.5/ว5380)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 14 ก.พ. 2563