ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 49218
หัวข้อ : ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์ก้ไขัปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง (ชม0023.3/5067)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 14 ก.พ. 2563