ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 49215
หัวข้อ :  เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ไชยปราการ สันป่าตอง ฝาง นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน PISA 2018 (ชม0023.3/ว5347)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 14 ก.พ. 2563