ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 49213
หัวข้อ :  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การให้ความรู้และคำแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัย ตามโครงการ "บูรณาการความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยกับ อปท."(ชม0023.1/5379)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 14 ก.พ. 2563