ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 49212
หัวข้อ :  เรียน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา จอมทอง เชียงดาว ไชยปราการ พร้าว ดอยเต่า ดอยสะเก็ด ฝาง แม่แตง ม่ริม แม่อาย เวียงแหง สะเมิง อมก๋อย นายก ทม.ต้นเปา นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ชม0023.2/5334)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 14 ก.พ. 2563