ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 49211
หัวข้อ : ด่วนที่สุด เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ชม0023.4/ว0180)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 13 ก.พ. 2563