ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 49210
หัวข้อ :  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง มอบอำนาจให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจเปรียบเทียบปรับ กรณีผู้ฝ่าฝืนจุดไฟเผาในพื้นที่ (ชม0023.4/0181)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 13 ก.พ. 2563