Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 48952
หัวข้อ :  เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง แม่ริม แม่แตง สันป่าตอง ฝาง ดอยหล่อ จอมทอง แม่วาง เชียงดาว ชยปราการ สารภี นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตนปลาย ฯ (ชม0023.3/ว1435)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 14 ม.ค. 2563