ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 48672
หัวข้อ : ด่วนที่สุด ถึง ทอ.หางดง จอมทอง แม่แตง ฝาง แม่ริม ไชยปราการ นาย อบจ.ชม. และนายก ทม.ต้นเปา เรื่อง ขอเชิยประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ครั้งที่ 2
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 3 ธ.ค. 2562