ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 48661
หัวข้อ : ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย ดอยสะเก็ด จอมทอง สันป่าตอง สันกำแพง แม่แตง และนายอำเภออมก๋อย เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันแลแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 3 ธ.ค. 2562