ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 48598
หัวข้อ : ด่วนที่สุด เรียน ท้องถิ่นอำเภอหางดง จอมทอง แม่แตง ฝาง แม่ริม ไชยปราการ นายก อบจ.ชม นายก ทม.ต้นเปา เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโครงการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติด ฯ (ชม0023.1/ว1150)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 26 พ.ย. 2562