Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 47227
หัวข้อ :  เรียน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงดาว จอมทอง ดอยหล่อ แม่แตง แม่ริม แม่วาง สันป่าตอง สารภี หางดง ไชยปราการ ฝาง อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 ประกวดบทความ ฯ(ชม0023.3/ว23579)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 12 มิ.ย. 2562