ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 46478
หัวข้อ :  ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง รายงานการประชุมปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 14 มี.ค. 2562