ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 46152
หัวข้อ :  ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2561
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 12 ก.พ. 2562