Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 43257
หัวข้อ :  ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.เมืองเชียงใหม่ สันทราย เชียงดาว แม่อาย อมก๋อย เวียงแหง ไชยปราการ แม่ออน สะเมิง กัลยาณิวัฒนา) นายก อบจ.ชม. และนายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ (ชม 0023.5/10268)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 13 มี.ค. 2561