Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 24 ก.ย. 2561

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายชัยพร สิงคราช ประธานสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 โดยมีนายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเส...| อ่านต่อ |
อบต.ดอยหล่อ รณรงค์งดเหล้า งานศพ งานเศร้า งดเหล้า ไว้อาลัย... [24 ก.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดอบรมความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ... [24 ก.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมพิธีเปิดและร่วมจัดนิทรรศการงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอดอยหล่อ... [24 ก.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สุเทพ ร่วมกับ สภ.ภูพิงค์ จัดโครงการ "นักเรียนสีขาวโตไปไม่โกง" ประจำปี 2561... [24 ก.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เรียนรู้โรคข้อเข่าเสื่อม กับโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา... [24 ก.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และจัดทำฐานภาษีเมืองแกน... [23 ก.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ตามโครงการเยาวชนคนดีเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำ... [21 ก.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โครงการสัมมนาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ... [21 ก.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จัดการประชุมสภาพลเมือง... [21 ก.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โครงการต่อเติมบ้านผู้พิการตำบลสะลวง... [20 ก.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2561 ณ วัดร้องอ้อ ... [20 ก.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... [19 ก.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โบราณสถานเวียงกุมกาม... [19 ก.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2561... [19 ก.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 9/2561 ประจำเดือนกันยายน 2561 [24 ก.ย. 2561]  ข้อมูลใหม่


 ให้อบต. ตรวจสอบเอกสารการขอความเห็นชอบการเลื่อนระดับ ในเดือนกันยายน 2561 และให้อบต.ตามรายชื่อจัดส่งเอกสารพร้อมรับรองสำเนาทุกแผ่น ส่งงานบุคคลอบต. ฯ [5 ก.ย. 2561]


 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลัง [29 ส.ค. 2561]


 การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 [29 ส.ค. 2561]


 เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา ประจำปี 2561 [29 ส.ค. 2561]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |