Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายสุรชาติ ใจตุ้ย นายกเทศบาลตำบลบ่อหลวง ได้เป็นประธานในการเปิดงานโครงการ อบรมแกนนำเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 22 มิ.ย. 2561

วันที่ 19  มิถุนายน 2561 นายสุรชาติ  ใจตุ้ย นายกเทศบาลตำบลบ่อหลวง ได้เป็นประธานในการเปิดงานโครงการ อบรมแกนนำเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงตามโครงการ"ตรวจคัดกรองสารเคมี-สารตกค้าง ในกระแสโลหิตเกษตรกร...| อ่านต่อ |
อบต.ข่วงเปาจัดกิจกรรมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน... [22 มิ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โรงเรียนคลังปัญญาผู้สูงวัย(กิจกรรมที่9/2561 การทำน้ำยาสระผมด้วยสมุนไพรมะกรูดและอัญชัน)... [22 มิ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โรงเรียนคลังปัญญาผู้สูงวัย(กิจกรรมที่8/2561 การสกัดสมุนไพรด้วยเทคนิกต่างๆเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน)... [22 มิ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปาต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.หนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์... [22 มิ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุตำบลดอยหล่อ... [22 มิ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

สอนวิธีช่วยเหลือเด็กเล็กเมื่อติดอยู่ในรถ... [22 มิ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ)... [21 มิ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

อบต.เวียง ต้อนรับคณะดูงาน จาก อบต.ท่าตอน ... [21 มิ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

อบต.เวียง ร่วมเดินขบวนพิธีบวงสรวง พระเจ้าฝางพระนางสามผิว... [21 มิ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ ร่วมจัดนิทรรศการงานตลาดประชารัฐกองบัญชาการกองทัพไทย... [20 มิ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทอง จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัว... [20 มิ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เปิดศูนย์การเรียนรู้การใช้ขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน... [19 มิ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เข้าดำเนินการถมดินเหตุน้ำกัดเซาะถนนขาด... [19 มิ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสองแคว จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน ... [19 มิ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรียน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุม "Chiang Mai Forum 2018" [20 มิ.ย. 2561]  ข้อมูลใหม่


 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 [6 มิ.ย. 2561]


 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [6 มิ.ย. 2561]


 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 1 [6 มิ.ย. 2561]


 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 25 [6 มิ.ย. 2561]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |