Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

Ⓜ️ อบต.ม่อนปิ่น เข้ารับประกาศเกียรติคุณผู้ก่อการดีด้านการป้องกันการจมน้ำดีเด่น ระดับทองแดง ปี 2562  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 22 ส.ค. 2562

อบต.ม่อนปิ่น เข้ารับประกาศเกียรติคุณผู้ก่อการดีด้านการป้องกันการจมน้ำดีเด่น ระดับทองแดง ปี 2562 ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานป้องกันและลดอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ER/ECS จังหวัดเชียงใหม่ ณ...| อ่านต่อ |
นายก อบต.ดอยหล่อ เปิดโครงการอาสาสมัครลูกเสือประชาธิปไตย... [21 ส.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อจัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น... [21 ส.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการป้องกันยาเสพติดให้โทษ ... [21 ส.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ เปิดโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้ายแพทย์แผนไทย... [21 ส.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ เปิดโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง... [21 ส.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ อบต.ดอยหล่อ... [21 ส.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่... [21 ส.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

พิธีมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชันให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสตำบลดอยหล่อ... [21 ส.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการสูงวัยจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง... [21 ส.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการหมู่บ้านแสนสุข ทุกคนมีศีลธรรม ณ วัดวังขามป้อม... [21 ส.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ ปรับปรุงถนนสายบ้านหลังม่อน-ห้วยโจ้ เชื่อมจังหวัดลำพูน... [21 ส.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการต้านภัยมะเร็งเต้านม... [20 ส.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก... [20 ส.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร... [19 ส.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 การเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ [20 ส.ค. 2562]  ข้อมูลใหม่


 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัมกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุฯ [20 ส.ค. 2562]  ข้อมูลใหม่


 เชิญร่วมงาน new North Expo 2019 Food Lifestyle [19 ส.ค. 2562]  ข้อมูลใหม่


 แผนการฝึกอบรมบุคลากร อปท.ประจำปีงบประมาณ 2563 [13 ส.ค. 2562]


 โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการศึกษารุ่นที่ 26 [13 ส.ค. 2562]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |