Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

นายก ทต.สุเทพ มอบวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือน แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 23 เม.ย. 2561

21 เมษายน 2561 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนบ้านดอยปุยหมู่ที่ 11 พร้อมมอบวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือน แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย ...| อ่านต่อ |
ทต.สุเทพ จัดพิธีดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 "สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่... [23 เม.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สุเทพ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ... [23 เม.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

งานสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๑... [23 เม.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โครงการสรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกามและโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 2561... [23 เม.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่ปั๋งดำเนินการจัด โรงเรียนยิ้มรับอรุณตำบลแม่ปั๋ง รุ่นที่ 4 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ... [23 เม.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ได้จัดการประชุมผู้ปกครองและพิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 256... [23 เม.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่ปั๋งดำเนินการจัด โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม นำสู่คุณภาพชีวิตครอบครัวสูงวัย ตำบลแม่ป... [23 เม.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน ร่วมสืบฮีตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง... [20 เม.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลไชยสถาน ดำเนินโครงการป้องกันและลดอบุัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2561... [20 เม.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จัดกิจกรรม "ไชยสถานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง"... [20 เม.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

ประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลสันทราย ประจำปี 2561... [20 เม.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าศาลา ร่วมกันสระเกล้าดำหัวท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และท้องถิ่นอำเภอเมืองเชีย... [19 เม.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการ “สืบสานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง”ประจำปี พ.ศ. 2561 ... [19 เม.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

พิธีเปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำ... [19 เม.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนมาก ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ร้อง เต้น เล่นอูคูเลเล่ กิจกรรมเพลงและการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมความมั่นใจเด็กปฐมวัย" (ชม0023.1./ว14499) [17 เม.ย. 2561]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม.นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน เมษายน 2561 (ชม 0023.1/ว515) [17 เม.ย. 2561]  ข้อมูลใหม่


 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่าย เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (สธ 0911.02/ว568) [17 เม.ย. 2561]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ "เทคนิคการออกคำแนะนำและการออกคำสั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535" (ศธ 0534/771) [11 เม.ย. 2561]


 ให้จัดส่งเอกสารประกอบการขอความเห็นชอบการเลื่อนระดับในเดือนเมษายน 2561 [3 เม.ย. 2561]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |