Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

Ⓜ️ อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 22 ก.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ร่วมกับ อำเภอฝาง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และราษฎรในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพ...| อ่านต่อ |
Ⓜ️ อบต.ม่อนปิ่น ถวายเทีย... [22 ก.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา... [22 ก.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เรียนรู้ร่วมกันสร้างสัมพันธ์เพื่อนพ้องน้องพี่... [22 ก.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

Camp Day เสริมทักษะภาษาต่างประเทศเด็กๆ สันผักหวาน... [22 ก.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันผักหวาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง... [22 ก.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการจัดโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2562... [19 ก.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาอบรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลแม่ปั๋ง ประจำปี... [19 ก.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562... [19 ก.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562... [19 ก.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทำความสะอาด และกำจัดผักตบชวาในลำน้ำแม่น้ำคาว เนื่อ... [19 ก.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

ตำบลท่ากว้างรับมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี ๒๕๖๒... [19 ก.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทองจัดโครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต ... [18 ก.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทอง จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการส่ิงแวดล้อม... [18 ก.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ณ สนามกีฬาเ... [18 ก.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ [19 ก.ค. 2562]  ข้อมูลใหม่


 สัมมนาเชิงปฏิบัติการพิ่มประสิทธิภาพ ฯ [19 ก.ค. 2562]  ข้อมูลใหม่


 เชิญชวนประกวดโลโก้ [19 ก.ค. 2562]  ข้อมูลใหม่


 เชิญร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ [19 ก.ค. 2562]  ข้อมูลใหม่


 เชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ [19 ก.ค. 2562]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |