Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

อบต.ม่อนปิ่น จัดกิจกรรม"จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ในโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 23 ก.ค. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ร่วมกับ อำเภอฝาง หน่วยงานทหาร โครงการหลวง อ.ฝาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียนในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา จิตอาสา ประชาชนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินการจัด...| อ่านต่อ |
อบต.ม่อนปิ่น จัดโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น... [23 ก.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการชุมชนก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561... [22 ก.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

นักเรียนเกษียณวัย ทต.ท่าศาลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แม่กรณ์ จ.เชียงราย... [22 ก.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลา กิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าศาลา(สอนการทำโ... [22 ก.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา ทัศนศึกษาดูงาน ณ Hidden Village หมู่บ้านลึกลับ เมืองไดโน... [22 ก.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

นักเรียนเกษียณวัย ทต.ท่าศาลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย... [22 ก.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2561... [20 ก.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมโคมลอยฯบ้านหนองโค้ง... [20 ก.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

อบรมศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ ห้วยฮ่องไคร้... [20 ก.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

ป้องกันน้ำท่วมขังและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน... [20 ก.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เปตองสร้างสุข เมืองแกนคัพ ครั้งที่ 1... [20 ก.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

ความต้องการแอพพลิเคชั่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.ต้นเปา... [20 ก.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลเมืองต้นเป... [20 ก.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอหางดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จิตอาสาในพื้... [20 ก.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชานชน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ [20 ก.ค. 2561]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] รูปภาพกิจกรรม ดาวน์โหลดตามไฟล์แนบ : https://drive.google.com/drive/folders/1SsoWFFBiJu13hfOwgBt2m_Vd8KFDppVW?usp=sharing


 อปท.ที่ยังไม่ได้รายงาน "แบบรายงานการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์" ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0023.3/ว25874 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2561 [20 ก.ค. 2561]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ [13 ก.ค. 2561]


 ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2560 [12 ก.ค. 2561]


 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด จำนวน 95 รายการ [11 ก.ค. 2561]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |