Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

อบต.สะลวงดำเนินการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 2 เม.ย. 2563

เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2563 ร้อยตำรวจตรีโกมินทร์  ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมชุดกู้ชีพกู้ภัย สำนักปลัด องค์การบร...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลท่าศาลา ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา... [2 เม.ย. 2563]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันนาเม็งเริ่มแจกจ่ายหน้ากากอนามัยในชุมชน... [2 เม.ย. 2563]

 ข้อมูลใหม่

Ⓜ️ อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ ... [2 เม.ย. 2563]

 ข้อมูลใหม่

Ⓜ️ อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการพ่นทำความสะอาดสถานที่เสี่ยง ด้วยน้ำยาฆ... [2 เม.ย. 2563]

 ข้อมูลใหม่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าศาลา ออกฉีดพ่นละอองฝอยฯ... [1 เม.ย. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ ล้างตลาดสดปากทางเจริญ... [1 เม.ย. 2563]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่โป่ง ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิ... [1 เม.ย. 2563]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทอง​ ดำเนินการพ่นทำความสะอาดสถานที่เสี่ยง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันโรคติด... [1 เม.ย. 2563]

 ข้อมูลใหม่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลา ออกฉีดพ่นละอองฝอยใบเขตตำบลท่าศาลา... [1 เม.ย. 2563]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งที่2... [1 เม.ย. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.เวียง ดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (C0VID-19) หมู่ที่ 8 บ้านแม่ใจเหนือ และ หม... [31 มี.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

ล้างตลาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชือโควิด - 19 ... [31 มี.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทองดำเนินการจัดตั้งจุดคัดกรองเบื้องต้นแก่พนักงานเทศบาลผู้มาปฏิบัติหน้าที่ และผู้ที่มาติ... [31 มี.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดให้กับ ธกส.สาขาดอยหล่อ... [31 มี.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์และเชิญใช้งานแอบพลิเคชั่นฯเพื่อติดตามผู้ติดเชื้อและเพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัสโควิด2019 [1 เม.ย. 2563]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับบริการแอปพลิเคชั่นการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ [1 เม.ย. 2563]  ข้อมูลใหม่


 รายชื่ออปท.ที่ยังไม่ได้จัดส่งแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2563 ขอช่วยจัดส่งให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในวันที่ 3 เมษายน 2563 [31 มี.ค. 2563]  ข้อมูลใหม่


 เชิญเข้าร่วมประกวดข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี2563 [24 มี.ค. 2563]


 แบบรายงานผลกระทบจากการดำเนินมาตรการเร่งด่วนการป้องกันโควิด 19 [24 มี.ค. 2563]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |