Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

จิตอาสาตำบลแม่โป่ง ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอดอยสะเก็ด"  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 19 ต.ค. 2561

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561) นายทองสุข ธาตุอินจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง พร้อมด้วยจิตอาสาตำบลแม่โป่ง ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอดอยสะเก็ด" กิจกรรม...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย ได้รับมอบโล่รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากท่านพลเอก อนุพงษ์ ... [19 ต.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลไชยสถาน จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต... [19 ต.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ รับใบประกาศเกียรติคุณ "รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อม"... [19 ต.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ... [19 ต.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

นักเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนาดี จ.ปราจีนบุรี... [18 ต.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ... [18 ต.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ ร่วมตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ... [18 ต.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการระบายน้ำของฝายดอยน้อย ครั้งที่ 2... [18 ต.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่แฝก และชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสั... [18 ต.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สุเทพ ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และกองบิน 41 จัดโครงการ "Central G... [18 ต.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบ่อหลวงเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญสลากภัตร(ตานก๋วยสลาก)... [18 ต.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบ่อหลวงเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญสลากภัตร(ตานก๋วยสลาก)... [18 ต.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ร่วมประเพณีสลากภัตรตำบลแม่ปั๋ง ประจำปี 2561 ณ วัดผาแดง... [17 ต.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่โป่ง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระป... [17 ต.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำโครงการ กลับบ้านปลอดภัย [19 ต.ค. 2561]  ข้อมูลใหม่


 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561 พร้อมรายละเอียดประกอบงบ [9 ต.ค. 2561]


 งานวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่ [11 ต.ค. 2561]

[เอกสารประกอบ...] https://drive.google.com/file/d/1ga4X_4VrGSHyr04ow_ENfI5XWm-dQ4sl/view?usp=sharing


 ให้อบต. ตรวจสอบเอกสารการขอความเห็นชอบการเลื่อนระดับ ในเดือนตุลาคม 2561 และให้อบต.ตามรายชื่อจัดส่งเอกสารพร้อมรับรองสำเนาทุกแผ่น ส่งงานบุคคลอบต. ฯ [8 ต.ค. 2561]


  ให้ อบต. จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมและตรวจสอบความถูกต้อง เรื่อง การย้ายตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล [4 ต.ค. 2561]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |