Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

อบต.แม่คะ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดโป่งทรายคำ  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 13 ก.ค. 2563

เมื่อวันที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ นำโดย นายณะรินทร์ รินทร์ฟอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ , นายสมพงษ์ ไชยเดช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ พร้อมด้วยหัวหน้...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลจอมทอง ร่วมกับอาสาสมัคร​สาธารณสุข​ประจำ​หมู่บ้านฝึกปฏิบัติ​การคัดก... [13 ก.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

ร่วมพิธีถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย... [13 ก.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปร... [13 ก.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563... [13 ก.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

การลงทะเบียนหาความสมัครใจถ่ายโอนโรงเรียนบ้านดอยหล่อไปสังกัด อบต.ดอยหล่อ... [11 ก.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ พ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายตัวแก่ในสถานศึกษา 7 แห่ง... [11 ก.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ เปิดโครงการดูแลด้วยใจ ใส่ใจเยี่ยมบ้านผู้ป่วยระยะสุดท้าย... [11 ก.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ ดำเนินการควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา ... [11 ก.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ ตรวจสถานประกอบการที่ขอรับ/ต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ... [11 ก.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ ตรวจร้านค้าผู้ประกอบการหม่าล่า ... [11 ก.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

ต้อนรับ ปลัด อบต.ดอยหล่อ และหัวหน้าฝ่าย... [11 ก.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

การประชุมสร้างวัดในท้องที่บ้านท่าล้อ ตำบลดอยหล่อ ... [11 ก.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดประชุมผู้ประกอบกิจการปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ... [11 ก.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ ให้คำแนะนำร้านขายยางปัดน้ำฝน... [11 ก.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 การขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯ [29 มิ.ย. 2563]


 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง [26 มิ.ย. 2563]


 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 [26 มิ.ย. 2563]


 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 [26 มิ.ย. 2563]


  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 [26 มิ.ย. 2563]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |