Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ของศพด.สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 16 มี.ค. 2561

~~เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาดฮาว  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง
ได้จัด “โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง” เพื่อให้ความรู้กับเด็กปฐมวัยเกี่ยวก...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด... [16 มี.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2561... [15 มี.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองควาย... [14 มี.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่โป่งได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ... [14 มี.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อและกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอเมืองเชียงใหม่... [14 มี.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดทำโครงการวันสตรีสากลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมกาดท่าน้... [14 มี.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

พื้นที่ดอนแก้วอาหารอร่อยและปลอดภัย... [13 มี.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ กำจัดวัชพืช ขวางทางลำน้ำปิง... [13 มี.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561... [13 มี.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สุเทพ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัด"กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าเทศบาลตำบลสุเทพ (Kic... [13 มี.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โฮป อะคาเดมีเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรเชิดชูคนดีแก่พนักงาน ทต.สุเทพ... [13 มี.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สุเทพ ร่วมกับ สภ.ภูพิงค์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศน์และมอบวุฒิบัตร โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็... [13 มี.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

ทต.ยุหว่า จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561... [13 มี.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตำบลยุหว่า... [13 มี.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ให้ อบต.ตรวจสอบและจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม/แก้ไข การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี [16 มี.ค. 2561]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจการสื่อสารองค์กร" [15 มี.ค. 2561]  ข้อมูลใหม่


  ให้ อบต.ตรวจสอบ/แก้ไขเอกสารการขอความเห็นชอบการเลื่อนระดับ ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ [5 มี.ค. 2561]


 ให้ อบต.ตรวจสอบ/แก้ไขเอกสารการขอความเห็นชอบโอน(ย้าย) ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ [28 ก.พ. 2561]


 หลักสูตร นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและกีฬา [19 ก.พ. 2561]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |