Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

ขยะ....จัดการได้ด้วยมือเรา โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 18 พ.ค. 2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายประจำวัน ธรรมะสวัสดี และการเรียนรู้ ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะ วิทยากรโดยนายณัฐวุฒิ วิทิ...| อ่านต่อ |
กำหนดการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และบวชป่า เทศบาลตำบลหนองควาย... [18 พ.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ เป็นประธานในพิธีถวายตัวเป็นพุทธมามกะ... [18 พ.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดประชุมกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.แม่แตง ประจำเดือน เมษายน 2561... [18 พ.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561... [17 พ.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน... [17 พ.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าตอน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561... [16 พ.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ... [16 พ.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561... [15 พ.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ชุมชนเข้มแข็ง... [15 พ.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

การจัดอบรมโครงการมาตรการลดหนี้สินในครัวเรือนตำบลแม่สา... [15 พ.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

การบริหารจัดการขยะบริเวณที่ทำการสำนักงาน อบต.หางดง... [15 พ.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน:รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... [15 พ.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โครงการปลูกป่าสร้างฝายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม... [15 พ.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เปิดศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ... [15 พ.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ให้ อบต.ตรวจสอบเอกสารการขอความเห็นชอบการเลื่อนระดับ เดือน พฤษภาคม 2561 [4 พ.ค. 2561]


 แจ้งเลื่อนจัดอบรมและขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการ "เทคนิคการออกคำแนะนำและการออกคำสั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535" [3 พ.ค. 2561]


 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "กฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" รุ่นที่ 1 [3 พ.ค. 2561]


 ให้ อบต.จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม เกี่ยวกับ การจ้างพนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป ขอลาออกจากราชการ [1 พ.ค. 2561]


 โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" รุ่น 6 (ว.2/2561) [25 เม.ย. 2561]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |