Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลสันมหาพนจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 6 ส.ค. 2563

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉล...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลสันมหาพนเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู... [6 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสันมหาพน มอบถุงยังชีพ... [6 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ สนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความร่วมมือของมนุษย์... [6 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

โครงการพัฒนาระบบกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาคเหนือและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข... [6 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลา ดำเนินการทำงานแบบบูรณาการในการร่วมกำจัดผักตบชวาในลำเหมือง หมู่3 ข้างถนนสมโภชเชียงใ... [6 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา... [6 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.โป่งน้ำร้อน จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2563... [6 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.ดอยหล่อ... [6 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ ช่วยเหลือเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย... [6 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

ปลัด อบต.ดอยหล่อ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย... [6 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการหมู่บ้านแสนสุข ทุกคนมีศีลธรรม... [6 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน... [6 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมชมรมอปท จังหวัดเชียงใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางในการ... [6 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทอง ดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ 2563... [5 ส.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนง สถานธนานุบาล ทต.ช้างเผือก [21 ก.ค. 2563]


 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ [15 ก.ค. 2563]


 การขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯ [29 มิ.ย. 2563]


 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง [26 มิ.ย. 2563]


 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 [26 มิ.ย. 2563]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |