Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

วัดพระธาตุจอมกิตติ สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 24 มิ.ย. 2562

วัดพระธาตุจอมกิตติ เป็นพระเจดีย์รูปทองปราสาท ภายในบรรจุพระบรมธาตุ สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนา ก่อด้วยอิฐถือปูน  ตั้งอยู่บนยอดเขาเล็กๆ  วัดพระธาตุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9  ตำบลแม่แฝก อำเภอสัน...| อ่านต่อ |
สูงวัย อย่างมีคุณค่า ❤️ “สร้างสุข สามฝั่งแกน”... [21 มิ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

งานประเพณีเลี้ยงผีฝาย ประจำปี 2562... [21 มิ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผักหวาน กำหนดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 28 มิถุนายน 2562 และพิธีถวายเทียนพรรษา 12 กรกฎาคม 25... [21 มิ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดการประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว​ (Green​ office)... [21 มิ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

โครงการรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562... [21 มิ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

การประชุมสภา อบต.ดอยหล่อ สามัญสมัย 2 ครั้งที่ 1/2562... [21 มิ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดประชุมโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข... [21 มิ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ร่วมกับเทศบาลตำบลจอมทอง จัดงานประเพณีเดือนเก้าเป็ง2562... [21 มิ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแ... [20 มิ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแ... [20 มิ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

อบต.แม่สา ร่วมกับกรมรบพิเศษที่ 5 จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ... [20 มิ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันผักหวาน จัดโครงการต่อยอดและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หมวกจักสาน... [19 มิ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันผักหวาน จัดอบรมปลูกฝังวินัยจราจรให้เด็กเยาวชนพื้นที่ตำบลสันผักหวาน "โครงการเยาวชนยุคใหม่ใ... [19 มิ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

ทต.สันผักหวานรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ​ อปท.​ LPA​ 2562... [19 มิ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เข้าร่วมโครงการ บทบาทท้องถิ่นไทยภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเลือกตั้ง การสร้างบ้านแปงเมืองและนวัตกรรมท้องถิ่น [24 มิ.ย. 2562]  ข้อมูลใหม่


 การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงมหาดไทย [24 มิ.ย. 2562]  ข้อมูลใหม่


 การบริหารจัดการน้ำแม่ปิง ช่วงฤดูฝน 2562 [24 มิ.ย. 2562]  ข้อมูลใหม่


 การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" 2562 [12 มิ.ย. 2562]


  เอกสารประกอบการประชุมโครงการคลินิกคลังท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 [4 มิ.ย. 2562]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |