Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

นักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา ทัศนศึกษาดูงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 16 ส.ค. 2561

         วันที่ 15 สิงหาคม 2561  กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่จ.ชียงใหม่ได้นำคณะนักเรียนโรงเรียนเกษียณวัย  ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ &...| อ่านต่อ |
โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน... [16 ส.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โครงการปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติและโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน... [16 ส.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ... [16 ส.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เน... [16 ส.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา... [16 ส.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในว... [16 ส.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

การดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ ... [16 ส.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

พ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก ... [16 ส.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมคัดแยกขยะ และกิจกรรมการทำสมุนไพรพอกข้อแก้ปวด... [16 ส.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองต้นเปา สำรวจที่พักอาศัย... [16 ส.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

คัดแยกขยะบูรณาการ... [16 ส.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

ศึกษาดูงานภูมิปัญญา... [16 ส.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ... [16 ส.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

อบรมโภชนาอาหารปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารเมืองแกน... [16 ส.ค. 2561]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลขี้เหล็ก [10 ส.ค. 2561]


 ส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ [2 ส.ค. 2561]


 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างมาตรฐานและพัฒนาแนวทางการดำเนินคดีปกครอง เพื่อการรักษาผลประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ [1 ส.ค. 2561]


 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและสภาพเสื่อม ของเทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ [1 ส.ค. 2561]


  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจารจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านสันทราย - หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน กว้าง 6 เมตร ยาว 4270 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [26 ก.ค. 2561]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |