Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลจอมทองจัดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 21 พ.ย. 2562

เทศบาลตำบลจอมทอง จัดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอจอมอง จังหว้ัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอจอมทอง เสนอต่อคณะกรรมการประสาน...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลจอมทองจัดงานประเพณีลอยกระทง2562... [21 พ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

การประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ... [20 พ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

โครงการเดิน วิ่งฮอมบุญ ตำบลทุ่งต้อม... [20 พ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ติดตามการดำเนินการจัดการขยะต้นทางของตำบลดอยหล่อ... [20 พ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

อบต.จัดโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562... [18 พ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ ช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน... [18 พ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตรวจเยี่ยมการทำงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ดอยหล่อ... [18 พ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่... [18 พ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผักหวาน ... [18 พ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผักหวาน​ จัดกิจกรรม English camp ให้เด็กเยาวชนในพื้นที่... [18 พ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

พิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ของเทศบาลตำบลสัน... [15 พ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562... [15 พ.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

อบต.อมก๋อย ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น... [14 พ.ย. 2562]


อบต.อมก๋อย สืบสานประเพณียี่เป็ง... [14 พ.ย. 2562]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ [22 พ.ย. 2562]  ข้อมูลใหม่


 รายงานการเดินทางไปต่างประเทศ ฯ [21 พ.ย. 2562]  ข้อมูลใหม่


 รายงานการเดินทางไปต่างประเทศ ฯ [21 พ.ย. 2562]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์ พรบ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี 2563 [21 พ.ย. 2562]  ข้อมูลใหม่


 รายงานการเดินทางไปต่างประเทศ ฯ [19 พ.ย. 2562]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |