Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

เปิดอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสุเทพ สถานีดับเพลิงย่อยหลิ่งห้า  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 19 พ.ย. 2561

14 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ทำพิธีเปิดและทำบุญอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสุเทพ สถานีดับเพลิงย่อยหลิ่งห้า ณ หมู่ที่ 8 บ้านหลิ...| อ่านต่อ |
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งฯ ช่อง Wetv ... [16 พ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

งานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่สู่ชุมชน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่... [16 พ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่ข่าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช... [16 พ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าตอน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561... [15 พ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

การขุดลอกลำเหมือง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของตำบลดอยหล่อ... [15 พ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลไชยสถาน จัดกิจกรรม ร้อยดวงใจ สืบสานโคมประทีปล้านนา อู้จ๋าป๋าเวณียี่เป็ง... [15 พ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่ากว้างร่วมกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเชียงใ... [15 พ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

งานตลาดนัดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่... [14 พ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่ากว้าง ได้ต้อนรับและนำเสนอผลงานแก่คณะดูงานจากจังหวัดภูเก็ต ในการศึกษาดูงาน"การขับเค... [14 พ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

การเปิดเรียนครั้งแรกโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม... [14 พ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสองแคว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลสองแคว... [13 พ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ม่อนปิ่น จัดโครงการรั้วโรงเรียนสานใจ สรรค์สร้างวัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด... [12 พ.ย. 2561]


การจ่ายเบี้ยสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561... [9 พ.ย. 2561]


อบต.ศรีดงเย็น ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุยากไร้ ในพื้นที่ตำบลศรีดงเย็น... [9 พ.ย. 2561]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฯ [19 พ.ย. 2561]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์การเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฯ [19 พ.ย. 2561]  ข้อมูลใหม่


 การประกวดบทความในหัวข้อ จิตอาสากับหน้าที่ฝ่ายปกครอง [7 พ.ย. 2561]


 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ชั้นความรู้สูง (A.T.C.) [6 พ.ย. 2561]


 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา [6 พ.ย. 2561]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |