Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดงานประจำปี ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 23 เม.ย. 2562

ด้วย โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน และศูนย์พัฒนาเด็ก           เล็ก ได้จัดกิจกรรมงานประจำปี โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสัน...| อ่านต่อ |
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562... [22 เม.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

โครงการสรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกามและโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562... [22 เม.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดทำบุญสำนักงานเนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง... [22 เม.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ... [22 เม.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ... [22 เม.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

โครงการสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสันพระเนตร ตามประเพณี "ปี๋ใหม่เมือง" (ประเพณี... [19 เม.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่... [19 เม.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี 2562... [19 เม.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลดอยหล่อ ... [19 เม.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ "สร้างสุข สามฝั่งแกน" 2562 ... [19 เม.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

พิธีเปิดโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์... [19 เม.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลหนองควาย... [19 เม.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

งานสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองรดน้ำขอพร​ผู้สูงอายุ​ตำบลสันทราย​... [19 เม.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลจอมทองจัดงานประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ ประจำปี 2562... [18 เม.ย. 2562]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 สำรวจข้อมูลเพื่อการพัฒนากิจการยุวกาชาด [23 เม.ย. 2562]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์ย้ายที่ทำการ [22 เม.ย. 2562]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการ [22 เม.ย. 2562]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ [22 เม.ย. 2562]  ข้อมูลใหม่


 โครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2562 [22 เม.ย. 2562]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |