Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

นายก อบต.ดอยหล่อ เปิดโครงการหมู่บ้านชุมชนปลอดขยะ  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 20 ก.ย. 2562

วันที่ 12 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้านชุมชนปลอดขยะ ปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านวังขามป้อม หมู่ที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อ...| อ่านต่อ |
อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชนบ้านไร่บวกบง... [20 ก.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดทีมวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ... [20 ก.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ เข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากบ่อขยะ... [20 ก.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ เปิดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพ... [20 ก.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแ... [20 ก.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ร่วมเป็นเกียรติรับมอบ โครงกา... [20 ก.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยผู้บริหารเทศบาลร่วมใจกันปลูก ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำราชกาลที่ 10 ณ เทศบาลเมืองแม... [20 ก.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดอบรมอาชีพระยะสั้น สอนทำพวงหรีด... [20 ก.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองแม่โจ้ มอบเงินช่วยเหลือบ้านเกิดเหตุเพลิงไหม้... [20 ก.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผักหวาน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำในชุมชน... [19 ก.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

แบต.ดอนแก้ว มอบใบประกาศ “ปัญญาชีวิต ปีที่ 4 โรงเรียนฮอมสุขตำบลดอนแก้ว” ประจำปี 2562... [19 ก.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอัคคีภัยให้กับครู และนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาล... [19 ก.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้ารับรางวัลทีมผู้ก่อการดี(Merit Maker)... [19 ก.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานฯ (คตส.) ตำบลหนองควาย... [18 ก.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการบังคับใช้กฎหมายฯ [19 ก.ย. 2562]  ข้อมูลใหม่


 โครงการ จังหวัดคุณธรมมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท [19 ก.ย. 2562]  ข้อมูลใหม่


 กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า [13 ก.ย. 2562]


 รายงานการเดินทางไปต่างประเทศ ฯ [13 ก.ย. 2562]


 การเตรียมความพร้อมรับพายุระดับ 3 (โซนร้อน) โพดุล [3 ก.ย. 2562]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |